Zemní práce - Kapela s.r.o

DEPONIE Okrouhlo – Martin Kapela

Naše deponie zeminy a dalších produktů v Okrouhle u Prahy.
Deponie Deponie Deponie
Naše středisko nabízí příjem stavebních odpadů, které jsou zatříděny dle druhů a kategorií (dle zák.č.382/2001 Sb., zák.č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.) a formou třídění a drcení na frakce dle požadavků a potřeb zákazníka se zpracovává beton, železobeton, cihlová suť a zemina. Vyprodukované drtě slouží jako plnohodnotná náhrada kameniva, písku, štěrku a zeminy k terénním úpravám.

Nabízíme tříděný materiál z mobilní třídičky Powerscreen Chieftain 400.
Naše hlavní činnosti:
- recyklace stavebního odpadu
- příjem a likvidace suti
- prodej recyklátů
- práce kolovým nakladačem

Deponie Okrouhlo