Zemní práce - Kapela s.r.o

DOPRAVA a služby

Mezi požadavky zákazníků patří rychlý průběh zakázky, dosažení maximální optimalizace práce a kvality. Z tohoto důvodu naše portfolio služeb doplňuje doprava. Kromě samostatného externího použití také přímo podporuje naše činnosti jako jsou zemní práce, demolice. Různorodost vozového parku nám dovoluje maximálně se přizpůsobit dané zakázce. Disponujeme rovněž kontejnerovými vozidly.
Renault Kerax 6x6 Renault Kerax 6x6 Renault Midlum

Nabízíme

Provozujeme nákladní autodopravu vozidly 6x6 a 6x4.
Kontejnerová doprava - přistavení a odvoz kontejneru vč. uložení
Přepravu sypkých materiálů - písek, štěrk, zemina, kámen.
Úklid a čištění silnic (kropící vůz + strojní zametání), dovoz vody např. do bazénů.
Doprava a dovoz sypkých materiálů
Doprava drceného kameniva a dalších materiálů
Dovoz recyklátů, písku, hutních materiálů
Odvoz a uložení zeminy, sutě, živice, betonu, železobetonu, dřevěného odpadu

Kontejnerova doprava: přistavení Vámi zvoleného kontejneru na Vámi zvolené místo ve stanovenou dobu. Jakmile bude kontejner naložen, zajistíme odvoz a likvidaci daného odpadu.

Doprava
Zemní práce
Demolice